Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Walaszczyk-Ziomek | Kołobrzeg

Pomoc prawna

Świadczę usługi w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej - m.in. przygotowuję opinie prawne, konsultuję zaistniałe problemy prawne, opiniuję umowy, asystuję przy negocjacjach.

Reprezentacja procesowa

Występuję jako pełnomocnik Klientów na etapie przedsądowym i sądowym, a także w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Oferuje współpracę także w zakresie zastępstwa substytucyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Stała obsługa prawna

Przedsiębiorstwom, jednostkom samorządowym i budżetowym oraz innym podmiotom oferuję stałą współpracę w zakresie problemów prawnych wynikających z prowadzonej działalności.

Porady prawne on-line

Jeżeli zależy Państwu na uzyskaniu szybkiej, doraźnej pomocy prawnej bez konieczności odwiedzania Kancelarii, zapraszam również do wysłania zapytania za pośrednictwem poniższego formularza.

O Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, spółek prawa handlowego, osób prawnych, a także dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Usługi są świadczone przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego (m.in. na terenie Kołobrzegu, Białogardu, Gryfic, Koszalina czy Szczecina), a w zależności od potrzeb Klientów również w pozostałych regionach kraju. Istnieje możliwość uzyskania porady on-line, co jest szczególnie wygodną formą dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą korzystać z tradycyjnej drogi kontaktu z prawnikiem.
Kancelaria stawia sobie najwyższe wymagania i cele: świadczenie usług o wysokim poziomie merytorycznym, solidne, rzetelne i efektywne poszukiwanie rozwiązań w konkretnych sprawach, dbałość o interes prawny Klientów oraz zapewnienie im poczucia prawnego bezpieczeństwa.

Adres

Zapraszam Państwa do wizyty w siedzibie mojej Kancelarii:

ul. Albatrosa 3
78-100 Kołobrzeg

Godziny przyjęć interesantów

Poza godzinami niżej wskazanymi możliwe jest uzgodnienie terminu i godziny spotkania drogą mailową bądź telefonicznie.

 pn-pt: 8:00 - 16:00

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia spotkania lub uzyskania wstępnych informacji:

tel: +48 601 153 050
e-mail: radca.ziomek@interia.pl

Zakres usług

Pomogę Państwu znaleźć najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie problemu prawnego, przygotuję pismo procesowe lub pozaprocesowe, sporządzę umowę prawną.

PRAWO CYWILNE I PROBLEMATYKA RODZINNA

Prowadzę sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinno-opiekuńczego. Pomagam m.in. w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, prowadzeniu sporów powstałych na gruncie umów cywilnoprawnych, w sprawach pracowniczych, spadkowych, czy konsumenckich. Reprezentuję Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, związanych z rodzicielstwem i wielu innych.

PORADY ONLINE

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów spoza Kołobrzegu, albo przebywającym na stałe poza granicami kraju, którzy jednak borykają się z problemami prawnymi albo chcieliby uporządkować swoje sprawy prawne i majątkowe, udzielam również porad prawnych on-line - bez konieczności umawiania spotkania w siedzibie Kancelarii. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Oferuję pomoc w zarejestrowaniu podmiotu (sporządzenie dokumentów, umów założycielskich, wniosków o wpis do KRS) oraz przy wyborze najdogodniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak również pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń/koncesji na prowadzenie działalności regulowanej. Kancelaria zapewnia kompleksową i stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentuję Klientów przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu administracji. Zapewniam bieżącą obsługę prawną jednostek samorządowych, w ramach której m.in. przygotowuję projekty aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, czy opiniuję problematyczne zagadnienia z zakresu zadań tych jednostek.

Honorarium

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z Klientem po wstępnej analizie sprawy i uzależniona jest od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu oraz oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia. Do każdego honorarium doliczane są koszty prowadzenia sprawy takie jak koszty korespondencji, dojazdów czy też zastępstwa substytucyjnego. Honorarium jest także powiększane o obowiązującą stawkę podatku VAT (obecnie 23%).

Radca prawny


Radca prawny Kamila Walaszczyk-Ziomek ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł magistra prawa. Przynależy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (nr wpisu: KO 770). Wiedzę prawniczą uzupełniła studiami magisterskimi na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (kierunek: bezpieczeństwo morskie państwa) oraz na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (kierunek: stosunki międzynarodowe).

Szeroką wiedzę, w szczególności z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, zdobyła na rocznych studiach na Universidad de Zaragoza (Uniwersytet w Saragossie). Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Wiedzę i umiejętności praktyczne ze wszystkich powyższych dziedzin efektywnie i umiejętnie wykorzystuje w pracy radcy prawnego. 

Doświadczenie zawodowe w rzemiośle prawniczym rozwija od roku 2007 poczynając od staży w gdańskich kancelariach adwokacko-radcowkich, 

poprzez szkolenia w wydziałach Sądów Rejonowych i Okręgowych w Kołobrzegu, Koszalinie i Białogardzie. Przez okres odbywania trzyletniej aplikacji radcowskiej pracowała na stanowisku aplikanta radcowskiego w wiodącej Kancelarii Radców Prawnych w Kołobrzegu, gdzie wykorzystywała swoje umiejętności w praktyce między innymi poprzez reprezentację klientów przed sądami i innymi instytucjami, sporządzanie projektów pism procesowych (w tym pozwów, apelacji cywilnych i karnych, skarg do wojewódzkich 

sądów administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych), opinii prawnych, umów handlowych, umów cywilnoprawnych, bieżący kontakt z Klientami itp.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz zwyczajowymi zasadami współpracy międzyludzkiej opartej na zaufaniu i szacunku. Zawód radcy prawnego wykonuje z zaangażowaniem, pasją oraz przekonaniem, że nawet drobna sprawa zasługuje na uwagę i rzetelną ocenę prawną.

Porady prawne on-line

W celu uzyskania porady on-line proszę wypełnić poniższy formularz lub wysłać e-mail na adres skrzynki pocztowej: radca.ziomek@interia.pl z jak najdokładniejszym opisem sprawy oraz podaniem adresu do kontaktu oraz danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

W odpowiedzi potwierdzę przyjęcie zlecenia, wskażę dokumenty potrzebne do należytego wykonania usługi, wycenię swoją pracę i oszacuję czas potrzebny do załatwienia sprawy. Jeśli zaakceptują Państwo przedstawione warunki, jak również prześlą zeskanowane dokumenty na wskazany adres e-mailowy oraz dokonają przelewu honorarium za poradę - przystąpię do pracy i w zakreślonym terminie prześlę opinię mailem. Dodatkowe pytania przekraczające zakres zleconego zapytania będą wyceniane oddzielnie.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zlecenia porady on-line w przypadku gdy przekracza ono zakres doraźnej porady prawnej lub gdy konieczne do należytego załatwienia sprawy dokumenty/informacje nie zostaną przekazane radcy prawnemu.


Kontakt

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo skontaktować się ze mną w celu uzyskania porady on-line, umówienia wizyty czy uzyskania innych interesujących informacji. Postaram się odpowiedzieć najszybciej, jak to możliwe.